آب رفته به جوی باز نمی گردد

این روزها استفاده از دنیای مجازی کامپیوتری و موبایلی آنچنان فراگیر و جدی شده است که شبکه ها و گروه های اجتماعی مجازی، شبیه سرزمین های تازه کشف شده ای هستند که انگار به طور عاجل، به وضع قوانینی برای همزیستی مسالمت آمیز بین ساکنان شان نیاز دارند.
این بار اپلیکیشن موفق و قوی تلگرام و گروه های فعال بی شمار موجود در آن، بهانه خوبی است تا قوانین و آداب معاشرت در گروه های شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام را با هم مرور کنیم؛ قوانین نانوشته ای که اگر رعایت شوند، قطعا به بازدهی درست گروه ها و سلامت روابط بین …

دانلود فیلم

خرید و فروش بک لینک