استخدام تکمیل زن های بیرون بر جهت تولیدی مانتو در همدان

استخدام تکمیل زن های بیرون بر جهت تولیدی مانتو در همدان
به تکمیل زن های بیرون بر جهت تولیدی مانتو در همدان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۸۱۳

tel: 08132624454
برای عضویت در کانال اخبار استخدام همدان در تلگرام کلیک کنید

استخدام تکمیل زن های بیرون بر جهت تولیدی مانتو در همدان

به تکمیل زن های بیرون بر جهت تولیدی مانتو در همدان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
۰۸۱۳

tel: 08132624454
برای عضویت در کانال اخبار استخدام همدان در تلگرام کلیک کنید
استخدام تکمیل زن های بیرون بر جهت تولیدی مانتو در همدان