استخدام تکنسین ساختمان یا کشاورزی در مشهد

استخدام تکنسین ساختمان یا کشاورزی در مشهد
به تکنسین ساختمان یا کشاورزی با سابقه کار جهت سرپرستی در یک شهرک ویلایی در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 05138483828
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید

استخدام تکنسین ساختمان یا کشاورزی در مشهد

به تکنسین ساختمان یا کشاورزی با سابقه کار جهت سرپرستی در یک شهرک ویلایی در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 05138483828
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید
استخدام تکنسین ساختمان یا کشاورزی در مشهد