استخدام مهندس کشاورزی گرایش آبیاری و مهندس عمران آب

استخدام مهندس کشاورزی گرایش آبیاری و مهندس عمران آب
به مهندس کشاورزی گرایش آبیاری و مهندس عمران آب مسلط به اتوکد و مسلط به طراحی سیستم های تحت فشار، آشنا به زبان انگلیسی، مسلط به ICDL جهت یک شرکت معتبر و پیشرو در زمینه سیستم های تاسیسات ساختمان در تهران نیازمندیم.
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
آدرس ایمیل: emplxxx

email: employmentdepartment1350@gmail.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام مهندس کشاورزی گرایش آبیاری و مهندس عمران آب

به مهندس کشاورزی گرایش آبیاری و مهندس عمران آب مسلط به اتوکد و مسلط به طراحی سیستم های تحت فشار، آشنا به زبان انگلیسی، مسلط به ICDL جهت یک شرکت معتبر و پیشرو در زمینه سیستم های تاسیسات ساختمان در تهران نیازمندیم.
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
آدرس ایمیل: emplxxx

email: employmentdepartment1350@gmail.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام مهندس کشاورزی گرایش آبیاری و مهندس عمران آب