اینستاگرام روی اینترنت خانگی و یک اپراتور موبایل رفع فیلتر شد

اینستاگرام روی اینترنت خانگی و یک اپراتور موبایل رفع فیلتر شد
طبق تست و تجربه کاربران ADSL شبکه اجتماعی،اینستاگرام روی اینترنت خانگی و یکی از اپراتورهای موبایل رفع فیلتر شده،البته هنوز اعلام رسمی در این باره انجام نشده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، طبق تست و تجربه کاربران ADSL شبکه اجتماعی اینستاگرام روی اینترنت خانگی رفع فیلتر شده است.
همچنین کاربران یکی از اپراتورهای موبایل نیز در حال حاضر اعلام می کنند که امکان استفاده از اینستاگرام روی اینترنت این اپراتور نیز میسر است.
البته هنوز اعلام رسمی در این باره انجام نشده است. چندی پیش نیز به طور موقت شبکه های اجتماعی روی ADSL برای دقایقی رفع فیلتر شده بود که هنوز مشخص نیست این رفع فیلتر موقتی یا قطعی است.
هنوز امکان استفاده از تلگرام روی ADSL (اینترنت خانگی) و موبایل برای هیچ یک از کاربران خانگی فراهم نیست. امکان استفاده از اینستاگرام نیز روی دو اپراتور دیگر موبایل در حال حاضر میسر نشده است.
انتهای پیام

اینستاگرام روی اینترنت خانگی و یک اپراتور موبایل رفع فیلتر شد

طبق تست و تجربه کاربران ADSL شبکه اجتماعی،اینستاگرام روی اینترنت خانگی و یکی از اپراتورهای موبایل رفع فیلتر شده،البته هنوز اعلام رسمی در این باره انجام نشده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، طبق تست و تجربه کاربران ADSL شبکه اجتماعی اینستاگرام روی اینترنت خانگی رفع فیلتر شده است.
همچنین کاربران یکی از اپراتورهای موبایل نیز در حال حاضر اعلام می کنند که امکان استفاده از اینستاگرام روی اینترنت این اپراتور نیز میسر است.
البته هنوز اعلام رسمی در این باره انجام نشده است. چندی پیش نیز به طور موقت شبکه های اجتماعی روی ADSL برای دقایقی رفع فیلتر شده بود که هنوز مشخص نیست این رفع فیلتر موقتی یا قطعی است.
هنوز امکان استفاده از تلگرام روی ADSL (اینترنت خانگی) و موبایل برای هیچ یک از کاربران خانگی فراهم نیست. امکان استفاده از اینستاگرام نیز روی دو اپراتور دیگر موبایل در حال حاضر میسر نشده است.
انتهای پیام
اینستاگرام روی اینترنت خانگی و یک اپراتور موبایل رفع فیلتر شد