اینفوگرافیک| ایرانیان چه چیزهایی را در سال 2017 بیشتر از همه در گوگل جست وجو کرده اند؟

اینفوگرافیک| ایرانیان چه چیزهایی را در سال 2017 بیشتر از همه در گوگل جست وجو کرده اند؟
در سال 2017، محسن حججی، زلزله کرمانشاه و پلاسکو بیشترین جست وجوهای تصویری و سهام عدالت، بازی نهنگ آبی و تلگرام بیشترین جست وجوی وب(متنی) ایرانیان در گوگل بوده است.
اینفوگرافی: اعتمادآنلاین | صادق منفرد
برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید
| تکنولوژی |

اینفوگرافیک| ایرانیان چه چیزهایی را در سال 2017 بیشتر از همه در گوگل جست وجو کرده اند؟

در سال 2017، محسن حججی، زلزله کرمانشاه و پلاسکو بیشترین جست وجوهای تصویری و سهام عدالت، بازی نهنگ آبی و تلگرام بیشترین جست وجوی وب(متنی) ایرانیان در گوگل بوده است.
اینفوگرافی: اعتمادآنلاین | صادق منفرد
برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید
| تکنولوژی |
اینفوگرافیک| ایرانیان چه چیزهایی را در سال 2017 بیشتر از همه در گوگل جست وجو کرده اند؟