بازار لباس های قاچاق در تلگرام

بازار لباس های قاچاق در تلگرام
این روزها رفتار خریداران و فروشندگان پوشاک بسیار متفاوت شده است. کافی است که سری به شبکه های مجازی بزنید و اینستاگرام را خود رصد کنید. آن زمان است که قادر خواهید بود با یک کلیک ساده وارد بازارهای بزرگ زیرزمینی ایران شوید.
به گزارش شهروند،بازار بزرگی که در نگاه اول بسیار جذاب به نظر می رسد، این روزها در سایه نبود نظارت کافی مشکلات بسیاری را برای خریداران مواجه کرده است. از کیفیت نامناسب و نبود خدمات پس از فروش و عدم امکان تعویض گرفته تا عرضه محصولات قاچاق و پوشاک دست دوم و ناقل بیماری؛ همه و همه از …

بازار لباس های قاچاق در تلگرام

این روزها رفتار خریداران و فروشندگان پوشاک بسیار متفاوت شده است. کافی است که سری به شبکه های مجازی بزنید و اینستاگرام را خود رصد کنید. آن زمان است که قادر خواهید بود با یک کلیک ساده وارد بازارهای بزرگ زیرزمینی ایران شوید.
به گزارش شهروند،بازار بزرگی که در نگاه اول بسیار جذاب به نظر می رسد، این روزها در سایه نبود نظارت کافی مشکلات بسیاری را برای خریداران مواجه کرده است. از کیفیت نامناسب و نبود خدمات پس از فروش و عدم امکان تعویض گرفته تا عرضه محصولات قاچاق و پوشاک دست دوم و ناقل بیماری؛ همه و همه از …
بازار لباس های قاچاق در تلگرام

سپهر نیوز