با این راه ساده با ریپورت شدن خداحافظی کنید+ آموزش

اگر در نرم افزار تلگرام با اخطار ریپورت اسپم مواجه شده اید این گزارش می تواند راهکارهای مناسبی جهت رفع این مشکل برای شما داشته باشد.

میهن دانلود

اخبار کارگران