برنامه های سالگرد بزرگداشت استاد مطهری اعلام شد

برنامه های سالگرد بزرگداشت استاد مطهری اعلام شد
دبیر ستاد سی و هفتمین سالگرد شهادت آیت الله مطهری طی نشستی خبری برنامه های سی و هفتمین سالگرد شهادت استاد مطهری را تشریح کرد.به گزارش خبرنگار مهر، کوچکیان فرد در این نشست گفت: برنامه های 
امسال در محورهای همایش، سخنرانی، وعظ و خطابه برگزار می شود؛ مانند برنامه های محتوایی که براساس آثار آن شهید به صورت کلمات قصار و غیره برگزار می شود. برنامه های رسانه ای، دیداری و گفتاری از طریق صدا و سیما و نشریات و کانال های 
تلگرام و غیره در فضای مجازی به تولید محتوا پرداخته می شود.کوچکیان در ادامه گفت: همچنین …

برنامه های سالگرد بزرگداشت استاد مطهری اعلام شد

دبیر ستاد سی و هفتمین سالگرد شهادت آیت الله مطهری طی نشستی خبری برنامه های سی و هفتمین سالگرد شهادت استاد مطهری را تشریح کرد.به گزارش خبرنگار مهر، کوچکیان فرد در این نشست گفت: برنامه های 
امسال در محورهای همایش، سخنرانی، وعظ و خطابه برگزار می شود؛ مانند برنامه های محتوایی که براساس آثار آن شهید به صورت کلمات قصار و غیره برگزار می شود. برنامه های رسانه ای، دیداری و گفتاری از طریق صدا و سیما و نشریات و کانال های 
تلگرام و غیره در فضای مجازی به تولید محتوا پرداخته می شود.کوچکیان در ادامه گفت: همچنین …
برنامه های سالگرد بزرگداشت استاد مطهری اعلام شد

آپدیت نود32

دانلود سرا