تهدید تلگرامی برای گرفتن ارتباط غیر اخلاقی از یک زن جوان

تهدید تلگرامی برای گرفتن ارتباط غیر اخلاقی از یک زن جوان
فرمانده انتظامی شهرستان آباده از بازداشت هکر تلگرام که در آن شهرستان به عناوین مختلف با تهدید یک بانوی شهروند در فضای مجازی، قصد نیل به اهداف شیطانی خود را داشت، خبر داد.

تهدید تلگرامی برای گرفتن ارتباط غیر اخلاقی از یک زن جوان

فرمانده انتظامی شهرستان آباده از بازداشت هکر تلگرام که در آن شهرستان به عناوین مختلف با تهدید یک بانوی شهروند در فضای مجازی، قصد نیل به اهداف شیطانی خود را داشت، خبر داد.
تهدید تلگرامی برای گرفتن ارتباط غیر اخلاقی از یک زن جوان

عکس