حاشیه های استعفای رئیس کل بیمه مرکزی/ لطفا در تاریکی تیر نیندازید

حاشیه های استعفای رئیس کل بیمه مرکزی/ لطفا در تاریکی تیر نیندازید
در گروه تلگرام حاشیه ساز متنی به عنوان نامه سرگشاده به رئیس مستعفی بیمه مرکزی منتشر شده است که بسی مایه تاسف است ودرآن شخصی با اشاره به این که شناختی از شخصیت و سوابق و خدمات رئیس اسبق بیمه مرکزی ندارد، بیان کرده است از مشاهده این فیش حقوقی حیرت زده شده و محمد ابراهیم امین را به تاراج اموال بیت المال محکوم کرده است. همچنین در بخشی از این نامه آمده؛ جوانان باسواد و پرانرژی و مبتکر که با یک دهم حقوق رئیس اسبق بیمه مرکزی حاضرند این سمت را برعهده بگیرند، کم نیستند و به بخشی از متن استعفا نامه امین که در آ …

حاشیه های استعفای رئیس کل بیمه مرکزی/ لطفا در تاریکی تیر نیندازید

در گروه تلگرام حاشیه ساز متنی به عنوان نامه سرگشاده به رئیس مستعفی بیمه مرکزی منتشر شده است که بسی مایه تاسف است ودرآن شخصی با اشاره به این که شناختی از شخصیت و سوابق و خدمات رئیس اسبق بیمه مرکزی ندارد، بیان کرده است از مشاهده این فیش حقوقی حیرت زده شده و محمد ابراهیم امین را به تاراج اموال بیت المال محکوم کرده است. همچنین در بخشی از این نامه آمده؛ جوانان باسواد و پرانرژی و مبتکر که با یک دهم حقوق رئیس اسبق بیمه مرکزی حاضرند این سمت را برعهده بگیرند، کم نیستند و به بخشی از متن استعفا نامه امین که در آ …
حاشیه های استعفای رئیس کل بیمه مرکزی/ لطفا در تاریکی تیر نیندازید

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال