دورهمی با طعم تکنولوژی/ عضویت ۴۵ میلیون کاربر ایرانی در شبکه مجازی تلگرام

دورهمی با طعم تکنولوژی/ عضویت ۴۵ میلیون کاربر ایرانی در شبکه مجازی تلگرام
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، وقتی گذشته را مرور می کنیم یاد دورهمی های زیادی می افتیم که با حضور بزرگترهای فامیل انجام می شد و لحظات قشنگی را برای هر فردی به ارمغان می آورد. گرچه این دورهمی ها برای ما که کوچک بودیم بهره زیادی نداشت اما شیطنت، حس مهربونی، شنیدن خاطرات و دیدن آلبوم های یادگاری خالی از […]

دورهمی با طعم تکنولوژی/ عضویت ۴۵ میلیون کاربر ایرانی در شبکه مجازی تلگرام

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، وقتی گذشته را مرور می کنیم یاد دورهمی های زیادی می افتیم که با حضور بزرگترهای فامیل انجام می شد و لحظات قشنگی را برای هر فردی به ارمغان می آورد. گرچه این دورهمی ها برای ما که کوچک بودیم بهره زیادی نداشت اما شیطنت، حس مهربونی، شنیدن خاطرات و دیدن آلبوم های یادگاری خالی از […]
دورهمی با طعم تکنولوژی/ عضویت ۴۵ میلیون کاربر ایرانی در شبکه مجازی تلگرام

شهر خبر