سلول های یک متری زندان های مخوف داعش+عکس

سلول های یک متری زندان های مخوف داعش+عکس
رکنا: گروه تروریستی داعش از طریق حبس اسرای خود در سلول های یک متری، آنها را مورد شکنجه قرار می داده است.
با تصرف شهر منبج سوریه، نیروهای دولتی با ساختمان هایی رو به رو شدند که به عنوان شکنجه گاه برای اسیران داعش مورد استفاده قرار می گرفته است.
به گفته بسیاری از شاهدان، این ساختمان به عنوان زندان داعش استفاده می شده و اسرای این گروه تروریستی در آن تحت شکنجه های وحشیانه قرار می گرفتند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

سلول های یک متری زندان های مخوف داعش+عکس

رکنا: گروه تروریستی داعش از طریق حبس اسرای خود در سلول های یک متری، آنها را مورد شکنجه قرار می داده است.
با تصرف شهر منبج سوریه، نیروهای دولتی با ساختمان هایی رو به رو شدند که به عنوان شکنجه گاه برای اسیران داعش مورد استفاده قرار می گرفته است.
به گفته بسیاری از شاهدان، این ساختمان به عنوان زندان داعش استفاده می شده و اسرای این گروه تروریستی در آن تحت شکنجه های وحشیانه قرار می گرفتند. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
سلول های یک متری زندان های مخوف داعش+عکس

آهنگ جدید