شما فشار رو به من نشان بده اول!

هفته گذشته من جیگرم برای وزیر ارشاد کباب شد. حالا بگو چرا؟ همش به خاطر وزیر ارتباطات بود. ماجرا از جایی شروع شد که فردای روز انتخابات که نه اینترنت قطع شد نه موبایل ها نه تلگرام و این چیزا، وزیر ارتباطات گفت، ما (یعنی دولت) جلوی فشارها رو گرفتیم و نذاشتیم اینترنت رو قطع کنن.
آقای وزیر ارتباطات 5 بار دیگه هم اینو هر جا رسید گفت. خلاصه اینقدر گفت و گفت و گفت که تو رسانه ها دیگه نوشتن واعظی مچکریم و تو قهرمان انتخاباتی و از این چیزای خوب خوب.
از اونطرف وزیر ارشاد هم دید مثل این که جواب می ده. اونم شروع …

مرجع سلامتی

تکنولوژی جدید