ظرفیت گروه های تلگرام 75هزار نفری شد

ظرفیت گروه های تلگرام 75هزار نفری شد
آریا بازار – پاول دوروف موسس تلگرام در پیامی توییتری اعلام کرد ظرفیت گروه های تلگرامی از امروز به 75 هزار نفر افزایش می یابد. این درحالی است که تا پیش از این ظرفیت این گروه ها 50 هزار نفر بود.

ظرفیت گروه های تلگرام 75هزار نفری شد

آریا بازار – پاول دوروف موسس تلگرام در پیامی توییتری اعلام کرد ظرفیت گروه های تلگرامی از امروز به 75 هزار نفر افزایش می یابد. این درحالی است که تا پیش از این ظرفیت این گروه ها 50 هزار نفر بود.
ظرفیت گروه های تلگرام 75هزار نفری شد