فراخوان دولت بهار از حامیان احمدی نژاد

هشدارنیوز – کانال تلگرام دولت بهار از دوستداران دکتر احمدی نژاد خواست عکس های سلفی و تصاویر شخصی خود از ایشان را ارسال کنند.

اتوبیوگرافی