هزینه تبلیغات در کانال های تلگرامی چقدر است؟

هزینه تبلیغات در کانال های تلگرامی چقدر است؟
با افزایش نفوذ شبکه های اجتماعی در ایران، تبلیغات در کانال های تلگرامی به ابزاری آسان برای کسب درآمد تبدیل شده است.
استفاده از تلگرام در ایران روز به روز بیشتر می شود و به همین نسبت هم بستر تبلیغات در این شبکه اجتماعی هر چه بیشتر فراهم شده و افراد زیادی از این ابزار راحت و در دسترس برای تبلیغات استفاده می کنند.
بررسی های «پایگاه خبری اتاق ایران» از آمارهای رسمی نشان می دهد ایرانی ها رتبه نخست استفاده از این نرم افزار را دارند. از ۱۰۰ میلیون کاربر این پیام رسان، ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر آنها از ایران هستند. طبق آمارهای منتشرشده از پژوهشگاه فضای مجازی ۷۵۴ هزار و ۵۱۶ کانال فارسی در ایران فعالیت می کنند و کاربران روزانه بالغ بر ۲.۳ میلیارد بازدید از این کانالها دارند؛ هرچند که تعداد کانال های به روزشده فارسی ۲۶۴ هزار و ۳۴۷ کانال است.
بسیاری از ایرانی ها در کانال های تلگرامی مختلف خبری، سرگرمی، آموزشی یا اطلاع رسانی، تبلیغاتی و بازاریابی عضو هستند؛ کانال هایی که بعضی از آن ها یک هدف دارند و به دنبال بالا بردن تعداد اعضا و تبلیغ کانال خود هستند؛ یعنی کلیک ها و گشت های گاه وبیگاه در تلگرام …

هزینه تبلیغات در کانال های تلگرامی چقدر است؟

با افزایش نفوذ شبکه های اجتماعی در ایران، تبلیغات در کانال های تلگرامی به ابزاری آسان برای کسب درآمد تبدیل شده است.
استفاده از تلگرام در ایران روز به روز بیشتر می شود و به همین نسبت هم بستر تبلیغات در این شبکه اجتماعی هر چه بیشتر فراهم شده و افراد زیادی از این ابزار راحت و در دسترس برای تبلیغات استفاده می کنند.
بررسی های «پایگاه خبری اتاق ایران» از آمارهای رسمی نشان می دهد ایرانی ها رتبه نخست استفاده از این نرم افزار را دارند. از ۱۰۰ میلیون کاربر این پیام رسان، ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر آنها از ایران هستند. طبق آمارهای منتشرشده از پژوهشگاه فضای مجازی ۷۵۴ هزار و ۵۱۶ کانال فارسی در ایران فعالیت می کنند و کاربران روزانه بالغ بر ۲.۳ میلیارد بازدید از این کانالها دارند؛ هرچند که تعداد کانال های به روزشده فارسی ۲۶۴ هزار و ۳۴۷ کانال است.
بسیاری از ایرانی ها در کانال های تلگرامی مختلف خبری، سرگرمی، آموزشی یا اطلاع رسانی، تبلیغاتی و بازاریابی عضو هستند؛ کانال هایی که بعضی از آن ها یک هدف دارند و به دنبال بالا بردن تعداد اعضا و تبلیغ کانال خود هستند؛ یعنی کلیک ها و گشت های گاه وبیگاه در تلگرام …
هزینه تبلیغات در کانال های تلگرامی چقدر است؟