واکنش تلگرام به خبر هک شدنش در ایران

واکنش تلگرام به خبر هک شدنش در ایران
تلگرام در مطلبی که در بلاگ خود منتشر کرده است نسبت به خبر رویترز درباره هک شدن این پیام رسان در ایران پاسخ داد.

واکنش تلگرام به خبر هک شدنش در ایران

تلگرام در مطلبی که در بلاگ خود منتشر کرده است نسبت به خبر رویترز درباره هک شدن این پیام رسان در ایران پاسخ داد.
واکنش تلگرام به خبر هک شدنش در ایران

نخبگان