وقتی موسس تلگرام از انتقال سرورهایش به ایران خبر ندارد

وقتی موسس تلگرام از انتقال سرورهایش به ایران خبر ندارد
مدتی است که خبر انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران و اعلام تمایل رسمی این شرکت درباره انتقال مذکور، از صفحه اول وبسایت های ایرانی جدا نمی شود؛ پیرو آن هم اخباری به صورت جنبی منتشر می شود که همگی از شروع آماده سازی دیتاسنترهای ایرانی و مقدمات وزارت ارتباطات برای آوردن سرورهای متعدد تلگرام به داخل ایران حکایت دارند.

وقتی موسس تلگرام از انتقال سرورهایش به ایران خبر ندارد

مدتی است که خبر انتقال سرورهای تلگرام به داخل ایران و اعلام تمایل رسمی این شرکت درباره انتقال مذکور، از صفحه اول وبسایت های ایرانی جدا نمی شود؛ پیرو آن هم اخباری به صورت جنبی منتشر می شود که همگی از شروع آماده سازی دیتاسنترهای ایرانی و مقدمات وزارت ارتباطات برای آوردن سرورهای متعدد تلگرام به داخل ایران حکایت دارند.
وقتی موسس تلگرام از انتقال سرورهایش به ایران خبر ندارد

خبر جدید