کانال بازیکن 23 ساله آبی پوش با عکس های اختصاصی | بازیکنان با سابقه استقلال برای خود کانال تلگرام ساخته اند

بهنام برزای کانالی در تلگرام به نام خودش باز کرده است و عکس های اختصاصی از مراکز تفریحی گرفته تا اسب سواری اش را در این کانال قرار می دهد!

خرید غذا

مجله اینترنتی