کروکودیل 4 متری هم نوع خود را بلعید / اتفاق نادر در حیات وحش+فیلم

کروکودیل 4 متری هم نوع خود را بلعید / اتفاق نادر در حیات وحش+فیلم
رکنا: یک کروکودیل بزرگ دراسترالیا هم نوع خود را بلعید.
تصاویر وحشتناکی ازیک کروکودیل در استرالیا منتشر شده است که هم نوع خود را می بلعد.
در فیلم می بینید که کروکودیل حدود 4 متری که در نزدیکی خشکی کمین کرده بود، هم نوع خود را شکار کرد و با خود به زیر آب برد.
این تصاویرتوسط “جیسون تولهرست” در روز 24 جولای منتشر شده است.
کروکودیل ها معمولااز گوشت ماهی و پرندگان تغذیه می کنند و این اتفاق نادر به ندرت پیش می آید که توسط عکاسان حیات وحش شکار شده است.  برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دید …

کروکودیل 4 متری هم نوع خود را بلعید / اتفاق نادر در حیات وحش+فیلم

رکنا: یک کروکودیل بزرگ دراسترالیا هم نوع خود را بلعید.
تصاویر وحشتناکی ازیک کروکودیل در استرالیا منتشر شده است که هم نوع خود را می بلعد.
در فیلم می بینید که کروکودیل حدود 4 متری که در نزدیکی خشکی کمین کرده بود، هم نوع خود را شکار کرد و با خود به زیر آب برد.
این تصاویرتوسط “جیسون تولهرست” در روز 24 جولای منتشر شده است.
کروکودیل ها معمولااز گوشت ماهی و پرندگان تغذیه می کنند و این اتفاق نادر به ندرت پیش می آید که توسط عکاسان حیات وحش شکار شده است.  برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دید …
کروکودیل 4 متری هم نوع خود را بلعید / اتفاق نادر در حیات وحش+فیلم

90ورزشی