دلیل برتری وردست نسبت به سایر ربات‌های انتشار تلگرامی

دلیل برتری وردست نسبت به سایر ربات‌های انتشار تلگرامی

حتما با پرداختیم. وردست را مانند دیگر سرویس‌های ØŒ می‌توان اولین در نوع خود دانست Ú©Ù‡ بعدها توسط کپی‌کاران، مشابه‌های آن ساخته شد اما رقیب‌های کپی‌کار آن هرگز نتوانستند به پای آن برسند 🙂

مهم‌ترین قابلیت وردست این است که شما لازم نیست به یک محیط تحت وب برای درج مطلب بروید و این نه �قط موجب صر�ه‌جویی در وقت و پهنای باند اینترنت شما می‌شود بلکه امکان کار با �ایل‌هایی تا حجم 1.5 گیگابایت را به سادگی به شما می‌دهد.

از دیگر قابلیت‌های وردست می‌توان به قابلیت «ص� ارسال» بسیار پیشر�ته آن اشاره کرد. �رض کنید شما می‌خواهید هزار مطلب آماده، هر روز ساعت 9 صبح  و 3 عصر به کانال ارسال شود و در هر کدام از این دو ساعت هم 5 مطلب با هم (یعنی 5 مطلب 9 صبح و 5 مطلب 3 عصر) و آن هم به صورت درهم (تصاد�ی).
همچنین می‌توانید قابلیت جایگزینی (replace) آیدی و تگ کانال مطالب �ورواردی با مشخصات کانال خودتان را �راهم کنید و یک امضای اتوماتیک نیز �راهم کنید.

با وردست به سادگی با چندکلیک می‌توانید تنظیم Ù�وق را برای خود انجام دهید Ùˆ پس از آن Ù�قط به سادگی به ربات‌تان مطلب Ù�وروارد کنید 🙂

اینها تنها بخشی از قابلیت‌های وردست است Ú©Ù‡ کماکان در میان رقبای کپی‌کار اثری از آن دیده نشده است. قابلیت‌های دیگری همچون قبول ورودی از ربات اتچ Ùˆ عکس‌نگار، تی‌مپ Ùˆ …ØŒ ورود محتوای متنی به صورت یکباره (مثلا صد بیت‌شعر را به عنوان صد پست وارد کنید)ØŒ اضاÙ�Ù‡ کردن وردستان برای ارسال محتوا به کانال شما بودن دسترسی داشتن به لیست اعضاء Ùˆ … بخش دیگری از امکانات وردست هستند.

داشتن آمار �عالیت مدیران (تعداد مطالب درج شده توسط آنان) یکی دیگر از قابلیت‌ها پراست�اده برای مدیران کانال‌های شلوغ تلگرامی است.

دلیل برتری وردست نسبت به سایر ربات‌های انتشار تلگرامی

حتما با پرداختیم. وردست را مانند دیگر سرویس‌های ØŒ می‌توان اولین در نوع خود دانست Ú©Ù‡ بعدها توسط کپی‌کاران، مشابه‌های آن ساخته شد اما رقیب‌های کپی‌کار آن هرگز نتوانستند به پای آن برسند 🙂

مهم‌ترین قابلیت وردست این است که شما لازم نیست به یک محیط تحت وب برای درج مطلب بروید و این نه �قط موجب صر�ه‌جویی در وقت و پهنای باند اینترنت شما می‌شود بلکه امکان کار با �ایل‌هایی تا حجم 1.5 گیگابایت را به سادگی به شما می‌دهد.

از دیگر قابلیت‌های وردست می‌توان به قابلیت «ص� ارسال» بسیار پیشر�ته آن اشاره کرد. �رض کنید شما می‌خواهید هزار مطلب آماده، هر روز ساعت 9 صبح  و 3 عصر به کانال ارسال شود و در هر کدام از این دو ساعت هم 5 مطلب با هم (یعنی 5 مطلب 9 صبح و 5 مطلب 3 عصر) و آن هم به صورت درهم (تصاد�ی).
همچنین می‌توانید قابلیت جایگزینی (replace) آیدی و تگ کانال مطالب �ورواردی با مشخصات کانال خودتان را �راهم کنید و یک امضای اتوماتیک نیز �راهم کنید.

با وردست به سادگی با چندکلیک می‌توانید تنظیم Ù�وق را برای خود انجام دهید Ùˆ پس از آن Ù�قط به سادگی به ربات‌تان مطلب Ù�وروارد کنید 🙂

اینها تنها بخشی از قابلیت‌های وردست است Ú©Ù‡ کماکان در میان رقبای کپی‌کار اثری از آن دیده نشده است. قابلیت‌های دیگری همچون قبول ورودی از ربات اتچ Ùˆ عکس‌نگار، تی‌مپ Ùˆ …ØŒ ورود محتوای متنی به صورت یکباره (مثلا صد بیت‌شعر را به عنوان صد پست وارد کنید)ØŒ اضاÙ�Ù‡ کردن وردستان برای ارسال محتوا به کانال شما بودن دسترسی داشتن به لیست اعضاء Ùˆ … بخش دیگری از امکانات وردست هستند.

داشتن آمار �عالیت مدیران (تعداد مطالب درج شده توسط آنان) یکی دیگر از قابلیت‌ها پراست�اده برای مدیران کانال‌های شلوغ تلگرامی است.

دلیل برتری وردست نسبت به سایر ربات‌های انتشار تلگرامی