آتش سوزی روستای آلبوصوف شادگان مهار شددویست نخل روستای آلبوصوف در دهستان حسینی بخش مرکزی شهرستان شادگان شامگاه سه شنبه دچار حریق شد. بر اساس اطلاعات موثق، آتش