آتش سوزی فروشگاه بزرگ زنجیره ای سرباز دو مجروح برجای گذاشترکنا: بزرگترین فروشگاه زنجیره ای شهرستان سرباز طعمه حریق شد. ناصح مسئول مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم