با تشکر از آقای عراقی و اسمائیلی کانال گناپا در آپارات کانال گناپا در تلگرام (آخرین اخبار گناباد) خبرگذاری اصفحان قدیر نیوز