پس از چندین دوره خلف وعده بهره‌برداری از قطعه یک آزادراه تهران– شمال، بالاخره عملیات عمرانی آن به اتمام رسید و این قطعه وارد فاز نصب تأسیسات و