به مدت ۱۰ روز؛ ثبت نام اساتید دانشگاه برای دریافت اینترنت رایگان تمدید شد معاون وزیر ارتباطات گفت: ثبت نام اساتید دانشگاهی برای دریافت بسته اینترنت رایگان از