آپدیت جدید تلگرام: بخش استیکرهای محبوب، فضای شخصی نامحدود و موارد دیگر – زوم اپتلگرام به تازگی نسخه جدید خود با شماره ی ۳.۱۱ را منتشر کرده است