استخدام اتوکار ماهر جهت شرکت بزرگ تولیدی در کرجبه اتوکار ماهر جهت شرکت بزرگ تولیدی با حقوق بالا و تسویه هفتگی کامل در کرج نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط