قلم نیوز: بطور خلاصه میتوان گفت وبلاگ نویسی در ایران بسیار خوب شروع شد. جامعه ای از جوانان تحصیلکرده که حرفهایشان برای خواننده فارسی زبان نو بود. گروهی