مقایسۀ احمدی نژاد با کریس رونالدو+تصویربه گزارش نیریمیز ، طرفداران احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق کشورمان، که با نام دولت بهار در تلگرام فعالیت می کنند، در اقدام