تلگرام «پولی» نمی شود فارس-مدتی است مطلبی توسط کاربران تلگرام دست به دست می شود که ادعا می کند قرار است به زودی استفاده از این پیام رسان از حالت رایگان خارج