استخدام کارمند اداری در شرکت تولیدی مبلمان اداری انرژیشرکت تولیدی مبلمان اداری انرژی (منطقه جاده ساوه ،سه راه آدران) در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط