استفاده از تلگرام در مدارس ممنوع خواهد شددبیر شورای عالی فضای مجازی ­با بیان اینکه اخیرا جلسه ای با وزیر­آموزش و پرورش برگزار شده است به وجود تفاهم