از مصوبه جنجالی تعرفه اینترنت تا سرورهای پرحاشیه تلگرامدر روزهای آخر حضور محمود واعظی در وزارت ارتباطات، طرح های در دست بررسی در این وزارتخانه یکی پس از