به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، اسامی برندگان نظرسنجی و بازخورد وب سایت بانک پاسارگاد به شرح زیر می باشد: آقای مهدی منصوری خانم آزیتا رییسی خانم