استخدام کارمند مهندسی خرید (مکانیک،برق) در شرکت آبنیکاستخدام آبنیک شرکت آبنیک جهت تکمیل بخش مهندسی خرید خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری