استخدام فروشنده خانم جهت فروشندگی در بخش زیورالاتیک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان در شهر اهواز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری