استخدام کارمند خانم جهت دفتر پیشخوان دولت در شهر تهرانبه کارمند خانم جهت دفتر پیشخوان دولت در شهر تهران نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر