استخدام کارشناس پرستاری به صورت پاره وقت در تهرانبه کارشناس پرستاری به صورت پاره وقت در تهران نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار