استخدام کارمند امور اداری در آژانس هواپیمایی طاهاگشتآژانس هواپیمایی طاهاگشت در راستای تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری