استخدام شرکت مزمز در هرمزگانشرکت مزمز در هرمزگان به تعداد محدودی ویزیتور با کارت پایان خدمت و دیپلم و ضامن معتبر نیازمند است. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با