استخدام منشی امور دفتری مسلط به حسابداری و مسائل ادارییک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می