استخدام فروشنده خانم در مجموعه ساینا چرممجموعه ساینا چرم در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت تعداد