استخدام کارشناس IT آقا مسلط به مفاهیم شبکه و ICDLبه کارشناس IT آقا مسلط به مفاهیم شبکه و ICDL حداکثر ۳۰ سال سن، لیسانس IT یا نرم افزار