به گزارش لرسو و به نقل از باشگاه خبرنگاران ، کاربران مجموعه ای از استیکر های مرتبط با اجرای برجام را طراحی و در فضای مجازی و پیام