استخدام تعدادی دوزنده تریکوکار در اصفهانبه تعدادی دوزنده ماهر تریکوکار در اصفهان نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. tel: 03134721022,09366659401 برای عضویت