استخدام تراشکار و کارگر نیمه ماهر در اصفهانبه تراشکار نیمه ماهر و کارگر تراشکار نیمه ماهر در اصفهان نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس