به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره ، شاخه گروه تروریستی  القاعده در مغرب در پیامی صوتی مسئولیت ربودن دو تبعه