سی ان ان:‌ تاریخ ثبت می‌کند که ترامپ خاورمیانه را از دست داد شبکه خبری سی ان ان با اشاره به انتقام موشکی ایران از آمریکا تاکید کرد:‌